Bianca van der Schoot en Suzan Boogaerdt, samen met Susanne Kennedy winnaars van de Mimeprijs 2014, Foto: Anna van Kooij

de Mime jury

De VSCD mimeprijs wordt uitgereikt aan de persoon of groep die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan mime in het betreffende seizoen.

De VSCD mimejury 2015 bestaat uit
Cees Debets, voorzitter (directeur Theater aan het Spui)
Ine te Rietstap (mimemaker en lid artistiek team Tweetaktfestival)
Paul van der Laan (mimemaker)
Erica Smits (journalist).