Programma
& Tickets
2 t/m 12 september 2021 — Amsterdam
Online
programma
Search

ANBI

Stichting De Theaterdagen organiseert Het Nederlands Theater Festival (NTF), NTFjong en het Amsterdams Fringe Festival. De stichting heeft ten doel het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlands taalgebied.

Het NTF is het enige grootschalige toneelfestival in Nederland. Het festival onderscheidt zich door professionals en publiek samen te brengen rond een kwaliteitsselectie van voorstellingen uit Nederland en Vlaanderen en het prestigieuze Gala van het Nederlands Theater. Naast een breed theateraanbod, biedt het festival in 11 dagen tijd een uitgebreid programma tot verdieping en participatie voor ieder die (potentieel) geïnteresseerd is in theater. Het festival geniet landelijk aanzien en wordt beschouwd als een belangrijk ijkpunt in het culturele jaar.

Het Amsterdam Fringe Festival biedt een rijk overzicht van de nieuwe avant-garde, ook voor buitenlandse programmeurs en speelt een broodnodige rol waar het gaat om talentontwikkeling. Het publiek ziet het festival dan ook als een uitgelezen kans om de hoogtepunten van het jaar te zien en tegelijkertijd nieuw werk in de Fringe te ontdekken. Fringe heeft een meer experimentele aard, biedt een keur aan (internationale) nieuwe makers en staat voor lef, avontuur en vaak maatschappelijk relevante thema’s die regelmatig op onorthodoxe wijze worden aangesneden. Fringe zoekt bewust the edge op.

Het NTF festivalprogramma bestaat in vogelvlucht uit de door de Toneeljury geselecteerde beste 10 theatervoorstellingen van het afgelopen seizoen, plus 1 locatietheatervoorstelling, een selectie uit de keuze van de Vlaamse jury, 12 jeugdtheatervoorstellingen, de Keuze van het Festival, de genomineerden van de BNG Theaterprijs, het verdiepingsprogramma voor professionals (NTF PRO) rond actuele thema’s en een interactief randprogramma voor bezoekers. Het Fringe programma bestaat onder andere uit een selectie van 70 (inter)nationale voorstellingen op basis van een open inschrijving. In elf dagen tijd trekt er door de Amsterdamse theaters en hotspots een kwalitatief breed en verdiepend festival, van de hoogtepunten uit het theaterseizoen tot aan voorstellingen op de theatrale rafelranden omringd met uiteenlopende activiteiten voor de festivalbezoeker.

Voor het eerst, zover het onderzoek teruggaat, is het NTF twee jaar op een rij gestegen in haar kaartverkoop en heeft het festival, met 12% meer kaartverkoop tov 2017, in 2018 een recordaantal kaarten verkocht.

Het NTF toont de juryselectie: de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen. Dat is en blijft hoofdreden om het festival te bezoeken. Daarnaast investeerde het NTF fors in de uitbreiding van het randprogramma voor het publiek en bood meer leerzame en reflectieve onderdelen dan ooit. Het imago van het NTF is erg stabiel, al jaren op een rij komen de woorden “kwaliteit”, “het beste” en “herkansing” als eerste associatie naar voren. Afgelopen jaar werden daarbovenop ook de woorden “spannend”, “interessant” en “vernieuwend” genoemd. Het feit dat er in het randprogramma steeds meer op thema van de voorstellingen wordt ingestoken sluit tevens aan bij de beweegredenen van het publiek om het festival te bezoeken.

We merken dus dat het publiek warm loopt voor het vergaren van kennis en duidelijk de behoefte heeft om ervaringen te delen. De belangstelling voor de diverse onderdelen was dan ook groot. De meer interactieve aanpak zetten we in 2019 en 2020 door en breiden we verder uit.

Als platform voor de toneelkunst in het Nederlands taalgebied speelt het festival een agendabepalende rol. Het festival nam in de afgelopen jaren diverse taken over van instituten die de bezuinigingen niet overleefden, zoals het Theater Instituut Nederland, het daarmee verbonden Theatermuseum en het Bureau Promotie Podiumkunsten. Met name taken rondom promotie, voorlichting, discours en verdieping. Professionals ervaren het festival als een autoriteit met ruime kennis van de theaterpraktijk- en veld. Mede door een groot netwerk neemt het festival daarom een centrale positie in om op te treden als een ambassadeur voor de theatersector.

De langere termijn ambities (40.000 bezoekers) komen steeds meer binnen ons bereik. Er wordt gestreefd naar een gelaagd festival waar op meerdere verdiepingsniveaus de gehele familie, tegen betaalbare prijzen, veel kan zien en doen. Ons doel is dat een divers samengesteld publiek haar weg vindt naar de volste breedte van het Nederlandse en Vlaamse theateraanbod. Daarnaast biedt het festival niet alleen inspiratie aan het publiek, maar ook aan de theaterprofessionals. Als festival willen we meer optreden als pleitbezorger voor het theater en daarmee ook een meer verwelkomende plek bieden aan (internationale) professionals voor onder andere kenniswerving.

In de komende kunstenplanperiode willen we ons nadrukkelijker profileren als showcasefestival met het oog op de binnen- en buitenlandse markt. Steeds vaker betekent selectie voor het festival een impuls voor de gekozen voorstellingen, voorlopig vooral nog in eigen land, al neemt de belangstelling vanuit het buitenland zienderogen toe. De combinatie van gevestigd en de Fringe is dan ook ideaal.

Het Amsterdam Fringe Festival wil zich ontwikkelen tot het festival van en voor de stad Amsterdam met een optimale zaalbezetting en zichtbaarheid, geworteld en geïntegreerd in local communities. Het jaar-rond ondersteunen van talent is onze ambitie, waarbij diversiteit en inclusiviteit prioriteit krijgen.

DOELSTELLING STATUTEN

De stichting heeft ten doel:
a. het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlandse taalgebied;
b. het organiseren van een jaarlijkse toneelmanifestatie, die onder meer de stand van zaken in het Nederlandse en Vlaamse toneel laat zien en voorstellingen van het afgelopen seizoen toont;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Jeffrey Meulman is zowel enig bestuurder als directeur van het festival. Voor zijn functie als directeur ontvangt hij een honorarium dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt bepaald.

Raad van Toezicht
Op 1 juli 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit: Jeroen Bartelse, Rubina Boasman, Angelique Finkers en Thomas Spijkerman. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding van de Stichting.
Samenstelling Raad van Toezicht.

Personeel
Voor de beloning van het personeel wordt de CAO Theater als uitgangspunt gebruikt. De meeste mensen die voor de stichting werken zijn zelfstandigen zonder personeel.

Stichting de Theaterdagen, het Nederlands Theater Festival
KVK 34236073
Fiscaal nummer 8150.43.156
Postbus 3985, 1001 AT Amsterdam
tel: 020-4272975 / mail: kantoor[at]tf.nl

Download hier het ondernemingsplan 2017-2020 van Stichting De Theaterdagen

Download hier Financieel jaarverslag 2018
Download hier Bestuursverslag 2018

Download hier Financieel jaarverslag 2017
Download hier Bestuursverslag 2017

Download hier Financieel jaarverslag 2016
Download hier Bestuursverslag 2016

Sluiten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!