5 t/m 15 september 2024 Amsterdam

Podcasts Internationale Festival Residentie

17 november 2022

[English version below]

Welkom bij de podcastserie die hoort bij de nieuwe Internationale Festival Residentie, een samenwerking tussen Het TheaterFestival (Vlaanderen), het Battersea Arts Centre in Londen en het Nederlands Theater Festival. 

Na de introductie (aflevering 0) komen aan het woord:
– aflevering 1: Mark Maughan (UK), Maria Magdalena Kozlowska (NL) en Prisca Agnes Nishimwe (BE)
– aflevering 2: Musia Mwankumi (BE), Hester Stefan Chillingworth (UK) en Mathieu Wijdeven (NL)

Deze internationale residentie vond plaats gedurende negen dagen op drie festivals, met zes makers uit drie landen. Ze werden uitgenodigd om de festivals vanuit hun persoonlijke perspectief te bekijken. Daarnaast deelden zij hun persoonlijke visie op de stand van de podiumkunsten in elk van de drie landen.

Tijdens de Horizon Showcase van Edinburgh Festival (eind augustus), het Nederlands Theater Festival (begin september) en Het TheaterFestival in Vlaanderen (half september) hebben deze makers voorstellingen bezocht en besproken, andere professionals ontmoet, en werkpraktijken / thema’s uitgewisseld.

In deze podcastserie delen zij hun bevindingen met de luisteraar. Deze podcast is gemaakt door Debbie Oskam en Lisanne Kniese (met ondersteuning van Luc de Groen). Voertaal is Engels.

Wie is wie?
De deelnemers van deze eerste editie van de International Festival Residency:

Nederland

Mathieu Wijdeven (he/him)
Mathieu Wijdeven (Tilburg, 1991) studeerde in 2014 af als theatermaker aan de Toneelacademie Maastricht. Zijn werk volgt zijn fascinatie voor de symbiotische relatie die mensen aangaan met objecten. Door middel van abstracte sculpturen nodigt hij het publiek uit om na te denken over persoonlijke en existentiële thema’s. Na uitgebreid onderzoek naar het leven van zijn betovergrootvader, die een dichter en veelzijdig kunstenaar bleek te zijn, brengt Mathieu hulde aan zijn voorvader. G.G.T. Rustwijk (1862 – 1914) die leefde in Suriname in de periode net na de afschaffing van de slavernij. Hoe meer Mathieu over hem te weten kwam, hoe meer hij zich met hem verbonden voelde. Toen Mathieu Rustwijks toneelstuk Het waarom beantwoord tegenkwam, besloot hij de maatschappijkritische one man show weer op de planken te zetten.
Zijn voorstelling Het waarom beantwoord werd genomineerd door de BNG Bank Theaterprijs voor makers onder de 35 en daarmee ook onderdeel van het Nederlands Theater Festival 2022. De tekst heeft de Toneelschrijfprijs 2022 gewonnen.

Maria Magdalena Kozłowska (she/her)
Maria Magdalena Kozłowska (Zielona Góra, PL, 1986) studeerde filosofie in Warschau. Ze begon haar artistieke carrière in Polen, waar ze 12 jaar werkte. Ze studeerde in 2020 af aan DAS Theater aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Haar werk werd en wordt getoond op verschillende Europese podia en kunstinstellingen, waaronder KW Institute of Contemporary Art (Berlijn), Museum of Modern Art (Warschau), de Biënnale van Venetië, Come Together (Amsterdam), Belluard Bollwerk Festival (Freiburg), Gessnerallee (Zürich) en de European Cultural Foundation Princess Margriet Award for Culture (Amsterdam). Een overzicht van haar videowerk was te zien op het International Film Festival New Horizons in Wroclaw. In haar werk uit maatschappijkritiek zich in de vorm van ironie: een plagend maar ook verheven opera-achtig Gesamtkunstwerk. Maria woont en werkt momenteel in Nederland. Ze is sinds 2021 verbonden aan Frascati Producties waarbij haar productie COMMUNE onlangs in première is gegaan.

Verenigd Koninkrijk

Mark Maughan (he/him)
Mark Maughan is een prijswinnende theatermaker, regisseur, vertaler en dramaturg. Mark omschrijft zich als queer, afkomstig uit de lagere sociaal-economisch klasse in het noordoosten van Engeland. Hij maakt veelgeprezen hedendaags werk dat internationaal heeft getoerd, waarbij hij vaak mensen met een gemarginaliseerde ervaring van de wereld een podium geeft. Zijn werk is gedurfd, compromisloos en zacht radicaal, en reageert op degenen die direct betrokken zijn bij het proces en de vorm ervan. Meer recentelijk heeft zijn praktijk zich gericht op samenwerkingsprojecten met specifieke gemeenschappen die hij over langere perioden heeft opgebouwd. Hij is ook vertaler van Franse en Spaanse teksten en lid van de Cross Channel Theatre Group (French Institute, Londen). Recente credits zijn:  The Dan Daw Show (Sadler’s Wells en UK/internationale tour), The Claim (Shoreditch Town Hall, UK/internationale tour), Vader En Moedertje [Mothers and Fathers] (Grand Theatre Groningen, Theater Bellevue) als dramaturg, The Peoples’ Assembly (Trigger Stuff, Plymouth), Curious Wildflowers (Curious Arts-festivals) en Fister Act (voor Fatt Projects).

Hester Stefan Chillingworth (they/them)
Hester Stefan Chillingworth is een experimentele performancemaker en regisseur en maakt speels subversief en interventionistisch werk dat zich op het kruispunt van live art, theater, beeldende kunst, tekst en film bevindt. Hen maakt momenteel The Extinction Trilogy, een drieluik van performances rondom uitgewiste lichamen en slow watching. Hester is momenteel een Jerwood New Playwright in The Royal Court Theatre, waar hun live gestreamde installatie Caretaker gedurende 6 maanden liep tijdens de eerste Britse lockdown. Hester is een Fellow van het Birkbeck Centre for Contemporary Theatre en Associate Artist aan Cambridge Junction. Hen was artistiek directeur van het experimentele performancebedrijf GETINTHEBACKOFTHEVAN van 2008-18 en Industry Drama Fellow aan de University of Hull van 2020-21. Hester was Thinker-in-Residence bij The Live Art Development Agency van 2015-17, en hen werkt al lange tijd samen met het wereldberoemde experimentele performancegezelschap Forced Entertainment.

België

Musia Mwankumi (she/they)
Musia Mwankumi is masterstudent drama aan KASK Gent. Ze liep stage bij de Shell Case van Rebekka De Wit en Anoek Nuyens, waarvoor ze werd genomineerd voor de Colombina VSCD Theaterprijs. Nu speelt Musia in The Waves van Khadija El Kharraz Alami. In hun werk probeert Musia als zwarte, queer persoon een nieuwe en bredere focus.

Prisca Agnes Nishimwe (us/me)
Als zangeres, performer en schrijver beweegt Prisca – Agnes Nishimwe (°1991) zich door woord en geluid, met een enorme fascinatie voor de impact van het performatieve, de ongrijpbaarheid van geluid en wat of wie iemand tot kunstenaar maakt. Waar emotie, intuïtie en instinct centraal staan, schakelt ze, gedreven door filosofische vragen, tussen schoonheid en tragedie in een avant-garde universum.

[English]

Welcome to the introductory podcast, which accompanies the new International Residency Program, which is a collaboration between the Theater Festival of Flanders, the Dutch Theater Festival, and the Battersea Arts Center in London. The residency took place over the course of three festivals in the late summer of 2022.

The Theater Festival of Flanders, the Dutch Theater Festival and the Battersea Arts Center in London felt that it was important to stimulate an international exchange of views. To this end, they have created this new international residency program.

The international residency took place over the course of nine days, and six makers, two from each of the organizers countries, were invited to get together to look at the festivals from their personal perspectives, to take stock of the state of the performing arts in each of the countries that they visited and share their findings with one another. This podcast is made by Debbie Oskam and Lisanne Kniese (with the support of Luc de Groen).

In the podcast you will hear (see above):
episode 0: introduction
episode 1: Mark Maughan (UK), Maria Magdalena Kozlowska (NL) and Prisca Agnes Nishimwe (BE)
episode 2: Musia Mwankumi (BE), Hester Stefan Chillingworth (UK) and Mathieu Wijdeven (NL)

Who is who?
The participants of this first edition of the International Festival Residency:

The Netherlands

Mathieu Wijdeven (he/him)
Mathieu Wijdeven (Tilburg, 1991) graduated in 2014 as a theatrical performer at the Maastricht Theater Academy. His work follows his fascination for the symbiotic relationship that people enter into with objects. Through abstract sculptures, he invites the audience to reflect on personal and existential themes. After extensive research into the life of his great-great grandfather, who turned out to be a poet and versatile artist, Mathieu pays tribute to his ancestor. G.G.T. Rustwijk (1862 – 1914) who lived in Suriname in the period just after the abolition of slavery. The more Mathieu learned about him, the more he felt connected to him. When Mathieu came across Rustwijk’s play “Het waarom beantwoord”, he decided to put the socially critical one-man show on stage again.

His performance “Het waarom beantwoord” was nominated by the Dutch BNG Bank Theatre Prize for makers under 35 and therefore also part of the Dutch Theatre Festival 2022. The text has won the Dutch ‘Toneelschrijfprijs’ (Playwright Award) 2022.

Maria Magdalena Kozłowska (she/her)
Maria Magdalena Kozłowska (Zielona Góra, PL, 1986) studied philosophy in Warsaw. She began her artistic career in Poland, where she worked for 12 years. She graduated in 2020 from DAS Theatre at the Amsterdam Academy of Theatre and Dance. Her work was and is shown at various European venues and art institutions, including KW Institute of Contemporary Art (Berlin), Museum of Modern Art (Warsaw), the Venice Biennale, Come Together (Amsterdam), Belluard Bollwerk Festival (Frijburg), Gessnerallee (Zurich) and the European Cultural Foundation Princess Margriet Award for Culture (Amsterdam). An overview of her video work was shown at the International Film Festival New Horizons in Wroclaw. In her work you can observe social critique taking form of irony, teasing, but also elevated, operatic Gesamtkunstwerk. Maria currently lives and works in The Netherlands. has been associated with Frascati Productions since 2021 and her first production COMMUNE has premiered.

United Kingdom

Mark Maughan (he/him)
Mark Maughan is an award-winning theatre maker, director, translator and dramaturg.  Mark is as a queer, lower socioeconomic person from the North East of England. He makes critically acclaimed contemporary work that has toured internationally, often platforming those with a marginalised experience of the world. It is bold, uncompromising and quietly radical, responding to those directly involved in its process and form. More recently his practice has focused on collaborative projects with specific communities, building them over extended time periods.  He is also a translator of French and Spanish texts and a member of the Cross Channel Theatre Group (French Institute, London).

Recent credits include: The Dan Daw Show (Sadler’s Wells and UK/international tour), The Claim (Shoreditch Town Hall, UK/international tour), Vader En Moedertje [Mothers and Fathers] (Grand Theatre Groningen, Theatre Bellevue) as dramaturg, The Peoples’ Assembly (Trigger Stuff, Plymouth), Curious Wildflowers (Curious Arts festivals) and Fister Act (for Fatt Projects).

Hester Stefan Chillingworth (they/them)
Hester Stefan Chillingworth is an experimental performance maker and director, making playfully subversive and interventionist work which sits at the crossroads of live art, theatre, visual art, text and film. They are currently making The Extinction Trilogy, a triptych of shows for obliterated bodies and slow watching. Hester is a Jerwood New Playwright at The Royal Court Theatre, where they are currently under commission and where their live-streamed installation Caretaker ran for 6 months over the first UK lockdown. Hester is a Fellow of the Birkbeck Centre for Contemporary Theatre and Associate Artist at Cambridge Junction. They were Artistic Director of experimental performance company GETINTHEBACKOFTHEVAN from 2008-18, and Industry Drama Fellow at the University of Hull from 2020-21. They were Thinker-in-Residence at The Live Art Development Agency from 2015-17, and they are a long-term collaborator with world-renowned experimental performance company Forced Entertainment.

Belgium
Musia Mwankumi (she/they)
Musia Mwankumi (22, she/they) is a master student in drama at KASK Ghent. She did her internship at the Shell Case of Rebekka De Wit and Anoek Nuyens, for which she was nominated for the Colombina VSCD Theater Prize. Now Musia plays in The Waves of Khadija El Kharraz Alami. In their work, Musia as a black, queer person tries to propose a new and broader focus.

Prisca Agnes Nishimwe (us/me)
As a singer, performer and writer, Prisca – Agnes Nishimwe (°1991) moves through word and sound, with an enormous fascination for the impact of the performative, the intangibility of sound and what or who makes someone an artist. Where emotion, intuition and instinct are central, she shifts, driven by philosophical questions between beauty and tragedy in a vanguard universe.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Het Nederlands Theater Festival houd je met plezier op de hoogte van nieuws over het festival. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven door ‘Unsubscribe' aan te klikken onderaan onze nieuwsbrieven.

Venster sluiten