5 t/m 15 september 2024 Amsterdam
Cart
Search

Privacy en cookiebeleid

 

***For English see below***

PRIVACYBELEID

Onze organisatie – Het Nederlands Theater Festival (verder aangeduid als NTF), gevestigd aan de Rombout Hogerbeetsstraat 109 te Amsterdam – verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy beleid is omschreven welke gegevens we verwerken en hoe we uw privacy als klant waarborgen.

1. Welke klantgegevens verwerken we 

Wanneer u onze website (www.tf.nl) bezoekt, plaatsen wij cookies. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie policy.

Wanneer u als klant een ticket bij ons koopt, vragen wij u om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en land, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

U kunt ervoor kiezen om tickets te kopen met of zonder een account. Zonder een account bestelt u enkel uw kaart(en) via ons Bespreekbureau. Met een account kunt u ervoor kiezen om u voor één of meerdere nieuwsbrieven aan te melden, of om u te abonneren op onze NTF-uitgave. Tenslotte kunt u met uw account altijd bij uw tickets.

Met uw account kunt u tevens tickets kopen voor ITA en Nederlands Theater Festival. Kijk voor het privacy beleid van deze festivals op www.ita.nl en www.tf.nl. Uw gegevens leggen we vast in de ticketingdatabase van TIXLY.

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties en pers. Relaties worden in onze relatiedatabase beheerd.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking 

We maken het voor u graag inzichtelijk waarom we genoemde persoonsgegevens verwerken, en wat we met uw gegevens doen:

- Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

- Adres, postcode, woonplaats en land: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u uw ticket(s) per post thuis wilt ontvangen. Daarnaast zijn ze nodig voor een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw postcode en woonplaats geanonimiseerd in bezoekersanalyses. Indien u heeft aangegeven onze NTF-uitgave te willen ontvangen, sturen we u onze brochure toe, op basis van de grondslag toestemming. Daarnaast kan het voorkomen dat we onze trouwe klanten een postmailing sturen op basis van bezoekhistorie. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Als trouwe klant gaan we ervan uit dat u prijs stelt op informatie, die we zorgvuldig op basis van uw voorkeuren samenstellen, en waarbij de inbreuk op uw privacy relatief klein is.

- E-mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We gebruiken uw e-mailadres om u uw e-ticket toe te sturen en u een servicemail over de voorstelling die u gaat bezoeken te sturen. Ook heeft u middels uw e-mailadres toegang tot uw account op onze website, als u heeft gekozen om een account aan te maken. Bij sommige voorstellingen sturen we na afloop van het evenement een evaluatiemail. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op uw privacy is relatief klein. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, sturen wij u op basis van uw voorkeuren en/of bezoekhistorie e-mails op basis van de grondslag toestemming. U kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken, door u onderaan de betreffende nieuwsbrief af te melden.

- Telefoonnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We kunnen uw telefoonnummer gebruiken in geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Ook kunnen we contact met u opnemen als u heeft aangegeven op de wachtlijst voor een uitverkocht evenement te willen staan.

- Geboortedatum en geslacht: deze gegevens zijn nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw geboortedatum en geslacht geanonimiseerd in bezoekersanalyses.

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens 

We bewaren uw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen.

4. Anoniem kaarten kopen 

Mocht u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw gegevens niet in onze database terecht willen komen, dan bieden we u de mogelijkheid om anoniem kaarten te kopen aan het bespreekbureau. Indien u hiervoor kiest, kunnen we u niet informeren over wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Wanneer u uw kaarten onverhoopt verliest, kunnen wij in dit geval helaas ook niets voor u betekenen. De openingstijden van ons bespreekbureau zijn: maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 18:00 (of tot aanvang van de voorstelling). Op weekenddagen vanaf anderhalf uur voor aanvang van de voorstelling.

5. Rechten van betrokkenen 

Graag wijzen we u op uw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database.

- Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

- Recht op inzage: u heeft het recht om uw gegevens in te zien.

- Correctierecht: u heeft het recht om een verzoek tot correctie van uw gegevens in te dienen.

- Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: u heeft het recht om aan ons te vragen dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u bijvoorbeeld nog een voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven uw gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij uw gegevens conform uw verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens.

- Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): u heeft het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat u deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke.

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail (kantoor@tf.nl) waarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

6. Verwerkersovereenkomst 

Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties:
– PerfectView: verwerker van onze relatiedatabase
– Mollie: samenwerkingspartner als het gaat om online betalingen
– Mailchimp: verwerker voor de verzending van e-mails
– TIXLY: verwerker van ons ticketingsysteem
– Google: verwerker voor de data-analyse van ons webverkeer
– APG: verwerker voor het verzorgen van onze postmailingen
– ITA: verzorgt de ticketverkoop van het festival

7. Delen van gegevens met derden 

NTF deelt uw gegevens – naast de bij punt zes en in onze cookie policy omschreven verwerkers of samenwerkingspartners – niet.

8. Beveiligingsmaatregelen 

NTF is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren. Zo zijn onze websites enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en geschiedt beheer van dataopslag en de server volgens ISO 27001.

9. Inzet van camera’s 

Binnen NTF wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van degenen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

10. Wijziging Privacy Policy 

NTF behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website (www.tf.nl) en adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
COOKIEBELEID 

Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze website (www.tf.nl) willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 

NTF is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

2. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze websites bezoekt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

– Het surfen op onze website leuker en makkelijker wordt.

– U bij een bestelling via onze websites niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

– We u speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals het winkelwagentje.

– We kunnen meten hoe onze websites wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.

– We u advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van uw interesses.

Cookies zijn niet gevaarlijk. Het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden of om privégegevens of wachtwoorden van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

3. Soorten cookies 

We plaatsen:

- Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

- Analytische cookies: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 14 maanden automatisch gewist.

- Third party cookies: we plaatsen social media cookies, voor YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast gebruiken we advertentiescripts voor Facebook, Google Adwords, Twitter en Instagram. Zo kunnen we u aan de hand van uw surfgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Kijk voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze instanties op: Facebook, YouTube, Twitter of Instagram.

4. Browser 

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw voorkeuren ook zo instellen, dat uw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third party cookies weigert. We willen u er graag op wijzen, dat indien u geen gebruik wilt make van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald. Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten aanzien van cookies op: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari Cookies worden voor elke computer gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

5. Tot slot 

Wij zullen cookie policy aanpassen wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Ons cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2023. 

***PRIVACY AND COOKIE POLICY ***

PRIVACY POLICY 

Our organization – Nederlands Theater Festival (further referred to as NTF), located at Rombout Hogerbeetsstraat 109 in Amsterdam – processes personal data. This privacy policy describes which data we process and how we guarantee your privacy as a customer.

1. Which customer data do we process 

When you visit our website (www.tf.nl), we place cookies. You can find more information on our cookies in our cookie policy.

When you buy a ticket from us as a customer, we will ask you for the following data: name, address, postal code, city and country, E-mail address, phone number, date of birth and gender.

You can choose to buy tickets with or without an account. Without an account, you can only buy tickets through our Box Office. With an account, you can choose to subscribe to one or several newsletters, or to our digital NTF brochure. You can also use your account to access your tickets.

With your account, you can also buy tickets  for ITA and Nederlands Theater Festival. Your data will be stored in our ticketing database from TIXLY.

Apart from customer data, we also manage data of our associates, such as business associates and press. Associates will be managed in a separate database.

2. Purposes and legal grounds for processing data 

We like to be transparent about why we process the afore mentioned personal data, and what we do with these data:

- Name: these data are necessary for the execution of the agreement. Without a name, it is not possible to place an order.

- Address, postal code, city and country: these data are necessary for the execution of the agreement, e.g. when you want to receive your ticket(s) in the mail. They are also necessary for a legitimate interest, to be able to verify to what extent we are fulfilling our municipal and national goal of reaching an audience that is as broad and diverse as possible. We use your postal code and city anonymously in customer analyses. In case you indicated that you want to receive our biannual ITA brochure, we will send it to you, on grounds of consent. Apart from this, we may also send our loyal customers mail based on visitor history. We do this on grounds of legitimate interest. As a loyal customer, we assume you will appreciate receiving information, which we carefully compose based on your preferences, and which involves a relatively small risk of privacy violations.

- E-mail address: these data are necessary for the execution of the agreement. We use your e-mail address to send you your e-ticket and a service mail about the performance you will be visiting. Your e-mail address also provides access to your account on our website, if you have chosen to create an account. For some performances, we will send you an evaluation e-mail afterwards. We do this on grounds of legitimate interest. Evaluating and processing feedback from our customers about our service is of great importance to us and involves a relatively small risk of privacy violations. If you subscribed to one of our newsletters, we will send you e-mails based on tour preferences and/or visitor history, on grounds of consent. You can easily withdraw this permission by clicking unsubscribe at the bottom of the newsletter.

- Phone number: these data are necessary for the execution of the agreement. We can use your phone number in case of changes, cancellations or calamities with regard to your visit. We can also contact you if you indicated that you want to be put on the waiting list for a sold-out performance.

- Date of birth and gender: these data are necessary for the promotion of a legitimate interest, to be able to verify to what extent we are fulfilling our municipal and national goal of reaching an audience that is as broad and diverse as possible. We use your date of birth and gender anonymously in customer analyses.

3. How long do we keep your data 

We will store your data in our database for 7 years. We only do this to be able to make anonymized customer analyses and trend analyses. Apart from a number of regular customers, many customers only visit us once every few years. Only by analyzing longer periods of time can we map customer analyses and trends, which we need in order to assess to what extent we are fulfilling our municipal and national goal of reaching an audience that is as broad and diverse as possible.

4. Buying tickets anonymously 

In case you wish not to be included in our database, despite our careful handling of your data, we offer you the possibility to buy tickets anonymously at the box office. If you choose this option, we will not be able to inform you about changes, cancellations or calamities regarding your visit. If you were to lose your tickets, we will unfortunately not be able to help you either. The opening hours of our box office are: Monday-Saturday from 2 p.m. to 6 p.m. (or until the start of the performance). During the weekend, the box office will be open from 1.5 hours before the start of the performance.

5. Rights of data subjects 

We would like to inform you about your rights as a subject concerning the processing of personal data in our database.

- Right of information: you have the right to ask us whether your personal data are processed.

- Right of access: you have the right to access your data.

- Right of correction: you have the right to submit a request to correct your data.

- Right to oppose or limit or delete personal data: you have the right to ask us to remove your data from our database. This right only applies if the data are not/no longer necessary for the execution of the agreement. If you are still due to visit one of our performances, the data will remain in our database until the end of your visit. After that, we will anonymize your data according to your request and remove all traceable personal data.

- Right to pass on information (data portability): you have the right to obtain data in a way that allows you to easily pass them on to another controller.

- The right to file a complaint with the Data Protection Authority. 

In case you want to use your rights as a data subject, please send us an e-mail (kantoor@tf.nl) indicating which right(s) you wish to use. We will respond to your request no later than four weeks after receiving your message.

6. Data processor agreement 

We have closed a processor agreement or cooperation agreement with the parties we collaborate with regarding the processing of personal data. It concerns the following parties/organizations:
– PerfectView: processor of our associates database
– Mollie: cooperation partner regarding online payments
– Mailchimp: processor for sending e-mails
– TIXLY: processor of our ticket system
– Google: processor for the data analysis of our online traffic
– APG: processor of our direct mailings
– ITA: executes the festival’s ticket sales

7. Sharing data with third parties 

NTF does not share your data – apart from with the processors or cooperation partners mentioned in section 6 and in our cookie policy.

8. Security measures 

NTF is constantly working on the optimization of the security of customer data. Our websites can only be visited in a secured (HTTPS) environment and the management of data storage and the server is executed in compliance with ISO 27001.

9. Camera usage 

Within NTF, camera surveillance is used under certain circumstances. Among other things, camera surveillance is used to increase safety. Cameras can greatly violate the privacy of those who are filmed. In order to guarantee optimal privacy, cameras are only used when there are no other possible ways to achieve the goal, and the usage of cameras should comply with requirements.

10. Privacy Policy changes 

NTF reserves the right to make changes to this Privacy Policy. We will of course inform you about this via our website (www.tf.nl) and therefore advise you to regularly check this page to see whether any changes have been implemented. 

COOKIE POLICY 

Our organization – Nederlands Theater Festival (further referred to as NTF), located at Rombout Hogerbeetsstraat 109 in Amsterdam uses cookies.

Because we want to guarantee your privacy as well as improve the user-friendliness of our website (www.tf.nl), we think it’s important for you to know how and why we use cookies.

1. Who is responsible for the processing of your data? 

NTF is responsible for the processing of data as described in this cookie policy.

2. What are cookies? 

Cookies are small text files that are stored on your computer or mobile device when you visit our website. By using cookies, we make sure that e.g.:

– Surfing our website becomes easier and more enjoyable.

– You don’t have to receive or fill in the same information every time you place an order on our websites.

– We can offer you special features, such as the shopping cart.

– We can measure how our websites are used and what we can improve about them.

– We can show you advertisements and recommendations based on your interests.

Cookies are not dangerous. They are not computer programmes and can’t be used to spread computer viruses or obtain private data or passwords from your computer.

3. Types of cookies 

We place:

- Functional or necessary cookies: these cookies ensure that our website is functioning, e.g. features such as the shopping cart and payments.

- Analytical cookies: with analytical cookies, we gather statistics through Google Analytics about the usage of our website. By measuring website usage, we can keep improving our website to the advantage of our users. The data are used anonymously (data sharing is disabled) and a processing agreement has been reached with Google. All data are processed anonymously and encrypted, and deleted automatically after 14 months.

- Third party cookies: we place social media cookies, for YouTube, Facebook, Twitter and Instagram. We also use ad scripts for Facebook, Google Adwords, Twitter and Instagram. This way, we can use your surfing behaviour to make the most relevant offers. For more information about the privacy and cookie policy of these organizations, please visit: Facebook, YouTube, Twitter or Instagram.

4. Adjust browser settings 

If you don’t want websites to be able to store cookies on your computer, please adjust your browser settings. You will then receive a warning before cookies are placed. You can also adjust your settings so your browser refuses specific cookies, e.g. third party cookies. We would like to point out that, in case you don’t want to use cookies, we are unfortunately unable to guarantee that our website will work properly. Some features might be disabled or certain pages might not be accessible altogether. Refusing cookies doesn’t mean that you will not be shown any advertisements. The advertisements will simply not be adjusted to your interests anymore and will be repeated more often. For more information on adjusting your browser settings regarding cookies, please visit: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Safari. Cookies are used on every computer. If you use more than one computer, you need to repeat this process for each computer.

5. Lastly 

We will adjust our cookie policy when our websites or the regulations regarding cookies change. Our cookie policy was last changed on May 1, 2023. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Het Nederlands Theater Festival gebruikt de gegevens die je op dit formulier verstrekt om je op de hoogte te houden van ontwikkelen omtrent het programma van het festival. Laat ons hieronder weten op welke manieren je van ons zou willen horen:

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van elke email die je van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via kantoor@tf.nl. We zullen jouw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website www.tf.nl voor meer informatie over onze privacypraktijken en ons privacybeleid. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen gebruiken voor de door jouw aangegeven doeleinden. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.

Venster sluiten