5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam
© Michiel Cotterink

FAIR PRACTICE LABEL

Nieuwe Grond

Twee jaar geleden vond tijdens Nieuwe Grond de bijeenkomst United We Stand plaats. Uit Duitsland, België en Nederland verzamelden zich verschillende kunstenaarsinitiatieven die brainstormden over de vraag hoe we het huidige klimaat binnen de podiumkunsten, dat  steeds meer wordt gekenmerkt door slecht betaalde jobs, burn-outs en uitholling, weer gezonder kunnen maken.

Het kunstenaarsinitiatief ‘State of the Arts’ uit Brussel opperde het idee voor een ‘Fair Practice Label’. Het label staat voor een ‘eerlijke praktijk’ en zorgt ervoor dat kunstenaars en cultuurwerkers eerlijk worden betaald en werken binnen de juiste werkomstandigheden. Het geeft instellingen eveneens een middel in handen om inzichtelijk te maken wat het kost als zij daadwerkelijk ‘fair practice’ willen beoefenen.

Het idee werd direct opgepikt: zowel door de politiek als de culturele sector. De ‘Werkgroep Arbeidsmarkt’ werd gevormd die in samenwerking met het Transitiebureau, Platform BK en Kunsten ’92 een eerste versie van het label heeft ontwikkeld. Op 3 oktober 2017 wordt deze eerste versie gepresenteerd in het Veem Huis voor Performance.

Presentatie Fairpractice Label:
3 oktober 2017, 19:00 uur in Veem Huis voor Performance