5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam
Circari

FAIR PRACTICE: VOORUIT MET DE GEIT

Nieuwe Grond #5

De Fair Practice Code, ooit als idee gelanceerd door de theatermakers Anne Breure en Anouk Nuyens van het Transitiebureau,  is inmiddels zo concreet en urgent geworden dat het door politiek is omarmd.  Tijdens het  Paradisodebat van Kunsten ’92 op zondag 26 augustus was Minister van Engelshoven daar heel duidelijk over.  Zij wil onderzoeken of de code als subsidievoorwaarde ingevoerd kan worden. Ook diverse gemeenten hebben dit voornemen in hun plannen opgenomen.  De eerste versie van de Fair Practice Code  is op 3 oktober 2017 in het Veemhouse aangeboden aan toenmalig minister van OCW, Jet Bussemaker.  Kunsten ’92 heeft de ontwikkeling van de code ‘geadopteerd’ en werkt nu met een brede werkgroep en steun van &Maes aan verdere de uitwerking.

Op Nieuwe Grond #5  werken we aan de concrete uitwerking van de code.  De werkgroep is bezig met de ontwikkeling van een Fair Practice Scan, die gebruikers inzicht moeten bieden in hoeverre zij aan de code kunnen voldoen. Belangrijke kwesties vragen om invulling: Als Fair Practice de norm wordt wat heeft de sector dan nodig om dat mogelijk te maken? Hoe verhoud de Fair Practice Code zich tot de prestatieafspraken? Welke rol speelt transparantie bij Fair Practice? En hoe zorgen we ervoor dat de toename in budget die door Minister Van Engelshoven werd toegezegd ook echt bij kunstenaars terecht komt? Dat en meer komt ter sprake tijdens deze werksessie.

Om tot concrete voorstellen te komen is het goed om met scherpe ideeën te beginnen. Als je een idee hebt dat tijdens deze sessie absoluut besproken moet worden mail dan naar: fairpractice@tf.nl

Moderator: Jan zoet, directeur Academie voor theater en Dans van de AHK en voorzitter van Kunsten ’92

do 13 sept | 14:00 -16:00 | ITA | Kaarten: €5

do 13 sept 14.00 – 16.00 ITA Kaarten