5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam
© Michiel Cotterink

LAST CALL

Nieuwe Grond

De Raad voor Cultuur werkt op dit moment aan een advies over de theatersector na 2020. In november dit jaar wordt het advies aangeboden aan de nieuwe regering. Het advies draagt de bouwstenen aan voor de toekomst van de podiumkunsten. Speciaal voor Nieuwe Grond zal de Raad voor Cultuur i.s.m. het Transitiebureau zeven dilemma’s met de sector bespreken. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk een diversiteits-quotum vanuit de overheid in te voeren of moeten we het aan de sector zelf overlaten? Hebben vrije producenten ook recht op subsidie? En hoe zou een veld zonder de scheiding tussen BIS en Fonds eruitzien?

Nu is dus het moment om in gezamenlijkheid mee te denken en voorstellen te formuleren voor de vraagstukken die op tafel liggen. Wees erbij, want hoe diverser de aanwezigen, hoe scherper de discussie.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor Last Call is dus niet meer mogelijk.

Last Call vindt plaats in de Koninklijke Foyer in de Stadsschouwburg.
We verzamelen om 11.45 uur in de Basserie/rotonde van de Stadsschouwburg en starten om 12 uur.
Last Call duurt tot 16.30 uur.