5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam
Foto van Pluto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Nieuwe Grond #5

Oude grond | Nieuwe Grond

Het geheugen van het theater en de toekomst die daaruit ontstaat, daarover gaat Nieuwe Grond #5. Steeds meer theatermakers laten zich inspireren door archieven, documenten en geschiedenis: ze ontwikkelen een documentaire aanpak. Maar het archief van deze werken zelf laat te wensen over. 2018 is het jaar waarin we aandacht besteden aan de effecten van vijf jaar zonder het Theater Instituut Nederland (TIN) dat die taak vroeger uitvoerde. Voor Nieuwe Grond zelf is het ook letterlijk een overgangsjaar tussen het curatorschap van Anoek Nuyens en een verse toekomst voor Nieuwe Grond.

Om te beginnen met het verleden, de Oude Grond; dit zijn de programma’s die in voorgaande jaren al een plek hadden en uit noodzaak terugkomen. Het Fair Practice Label, dat streeft naar een waardevolle werkomgeving in de kunsten, is op zoek naar nieuwe input van de sector om tot de uiteindelijke code te kunnen komen. Ons Fonds ontwikkelde de afgelopen twee jaar een nieuwe vorm van fondsentoekenning op basis van vertrouwen. Op Nieuwe Grond maakt Ons Fonds bekend hoe ze een bedrag van meer dan €10.000 gaan toekennen. Ook zijn er programma’s gewijd aan onderwerpen die eerder op Nieuwe Grond aan de orde zijn geweest maar waar nog geen programma aan is gewijd. The Need for Legacy, over de nood voor een meer diverse canon. Ook praten we over het afgelopen decennium: Wat zijn de gevolgen van tien jaar BIS? En hoe heeft de verhouding tussen esthetiek en ethiek in de kunst zich in die periode gewijzigd?

Daarnaast bestaat de regieopleiding van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans in 2018  haar 50 jaar. Om dat te vieren interviewt Oscar van de Boomgaard tien regisseurs die aan deze opleiding afstudeerden. Onder meer Erik Vos, Lotte de Beer en Gerard jan Rijnders vertellen over hun tijd aan de opleiding en de carrières die er op volgden. Deze gesprekken kun je live bijwonen of terugluisteren via de Podcast.

De toekomst, de Nieuwe Grond, bestaat dit jaar paradoxaal genoeg uit Erfgoed. Dat is nodig want sinds de sluiting van het (TIN) archiveren we het theatererfgoed op een te beperkte manier. Het is een soort noodtoestand: er zijn goede initiatieven maar er is geen structurele aanpak. De grote vraag is: hoe moet het dan wel? Om hierover van gedachten te wisselen opent Nieuwe Grond met een werksessie Het Geheugen van Theater op 7 september. De nieuwe werkgroep NIT (Netwerk Instituut Theater)presenteert hun plannen en vraagt de sector om input. Tijdens deze werksessies gaat het onder meer over het archiveren van de toekomst, het verbeteren van de theaterencyclopedie en copyright in archiveren.

Daarnaast is er de gehele festivalperiode dagelijks van 14:00 – 20:00 een ontmoetingsplek Nederlands Theater Geheugen.  De werkgroep NIT neemt dan onder meer archiefmateriaal van gezelschappen in ontvangst en gaat de theaterencyclopedie ter plekke editen met een grote groep theaterliefhebbers. Maar het is ook een plek om zomaar op bezoek te komen en kennis te maken met het NIT.

We hopen te kunnen rekenen op je komst, energie en ideeën.

Alexander Nieuwenhuis | coördinator Nieuwe Grond #5