5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam
© Ingvild Molenaar

Night of the Problems

Circus Treurdier

De wereld staat in brand. We worden omsingeld door problemen. Ze zijn afschrikwekkend ernstig en schreeuwen om een oplossing. Daarom organiseert Circus Treurdier een feestelijke avond om al deze problemen te lijf te gaan. Een avond vol zang, muziek en absurdistisch theater. Met vraagstukken als:

Is het klimaatprobleem erger dan het vluchtelingenprobleem? Willen jullie meer of minder Marokkanen? Hoe blijf je hopen als alles hopeloos lijkt te zijn?

Circus Treurdier maakt gehakt van je pessimisme, en stuurt je met een glimlach weer naar buiten. Er is een bar waar je tijdens de avond je zorgen weg kunt drinken, of met je buren kunt proosten op een probleemloze toekomst.

Vanaf 20:00 uur is de inloop, de voorstelling start om 20.30 uur.

Vanaf 20:00 uur bent u van harte welkom. Night of the Problems start om 20:30 uur.

Recensies

“Oergeestig en opwindend.”
NRC Handelsblad *****

“Malle sketches, prachtige folksongs, timide Nederlandse liedjes en een zingende zaag vormen een geraffineerd geheel.”
de Volkskrant *****

Regie Suze Milius
spel Jan-Paul Buijs, Ellen Parren en Peter van Rooijen
componist | muziek Wilko Sterke
decor | kostuums Janne Sterke