5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam
© Anna van Kooij

TheaterTekstTalent Stipendium

uitreiking winnaar 2018

In het kader van de uitreiking van het TheaterTekstTalent Stipendium gaat Hans Smit met aanwezigen en Elly Scheele, Tom Helmer, Sophie Kassies en Marijke Schermer in gesprek over de vraag: Is toneel een literair genre?  Wat is de erkenning, positie en waardering van de toneeltekst ten opzichte van andere literaire genres? Maar niet voordat het TheaterTekstTalentStipendium voor de vijfde keer is uitgereikt.

Dit stipendium voor theaterauteurs werd in 2014 bij het Prins Bernhard Cultuurfonds ingesteld, in samenwer­king met Stichting De Versterking. Jaarlijks is er een bedrag van €12.500 beschikbaar om toneel­schrijvers in staat te stellen een nieuw toneelstuk te schrijven. Het Stipendium 2018 werd toegekend aan Elly Scheele die deze ochtend haar tekst Of Ja presenteert. Tevens wordt de winnaar 2019 bekend gemaakt.

Is toneel een literair genre?

In Nederland zien we toneelstukken meestal als halffabrikaat dat door regisseurs en toneelspelers tot een ‘af’ kunstwerk wordt gemaakt. Is dat onontkoombaar of kunnen we toneelstukken weer als eigen literair werk gaan beschouwen? Dat is de inzet van de nieuwe serie kritieken op toneelteksten die Theaterkrant vanaf deze maand publiceert. Maar hoe beoordeel je een tekst als tekst? En zit het literaire veld daar wel op te wachten? Een praktische discussie over toneelschrijverschap en literaire ambitie.

di 11 sept 12.00 – 13.30 ITA aanmelden

Uitreiking TheaterTekstTalentStipendium 2018, met aansluitend een gesprek met de winnaars. Verder met Elly Scheele, Simon van den Berg, Sophie Kassies en Marijke Schermer. Hans Smit is gespreksleider.