Nieuws
7 t/m 17 september 2023 — Amsterdam
NTF
Pro
Search

Learn how to think, work and play like a futurist


Anne Lise Kjaer

do 2 sep
15:00
ITA

Rabozaal | 45 minuten

Tickets voor dit programma zijn deels los en deels verkrijgbaar als onderdeel van een NTF PRO dagpas. Voor slechts €50 kun je de gehele dag programma’s bezoeken. Nog niet in het bezit van een dagpas? Koop hem hier! Na betaling krijg je via e-mail een link toegestuurd waarmee je jouw favoriete NTF PRO-programma kunt samenstellen.

Tickets for this program are partly available separately and partly as part of an NTF PRO day pass. For only €50 you can visit programs all day long. Don’t have a day pass yet? Buy it here! After payment you will receive a link via e-mail with which you can put together your favorite NTF PRO program.

Waarom nieuwsgierigheid en creativiteit tot een post-corona-renaissance zouden kunnen leiden.

Eindelijk zijn we op een punt gekomen dat we weer (voorzichtig) vooruit durven te kijken. Maar hoe ziet die toekomst er voor de kunsten uit? Hoe gaan we als sector om met de bedreigingen, maar ook (en misschien vooral): hoe maken we gebruik van alles dat we hebben geleerd en hoe pakken we de kansen die er ook zeker zullen zijn?

We hebben geen kristallen bol om in de toekomst te kijken, maar om de nevelen rond de toekomst toch enigszins te doen verdampen hebben we misschien wel ‘the next best thing’. Speciaal voor de NTF PRO dagen nodigde het Nederlands Theater Festival in samenwerking met Cultuurmarketing gerenommeerd futurist, ondernemer en auteur Anne Lise Kjaer uit om haar licht te laten schijnen op de toekomst van de kunsten. Anne Lise leert visionair denken aan een breed scala van industrieën en faciliteert een nieuw begrip van de mensen, de samenleving en het bedrijfsleven van morgen. Ze is een vaste mediacommentator over trends en was te zien op BBC, CNN en Aljazeera. In 2015 was ze een van de zeven topfuturisten van de Huffington Post met hun voorspellingen voor het volgende decennium in technologie. In 2020 noemde Forbes haar een van de 50 toonaangevende vrouwelijke futuristen die de toekomst vormgeven.

In haar talk onderzoekt Anne Lise waarom nieuwsgierigheid en creativiteit de sleutel vormen tot het navigeren door de toekomst.

 ‘Kunst weerspiegelt vaak wat er in de wereld gaande is. De kunstbiënnale van 2019 in Venetië was geen uitzondering. Het had als thema: “May You Live in Interesting Times”. Was het een voorspelling van wat komen ging? Het Nordic Pavilion toonde de installatie: Weather Report: Forecasting Future – als hun antwoord. De Biënnale had heel goed de ondertitel kunnen hebben: ‘A World in Crisis’.’

Kjaer Global
In 1988 richtte Anne Lise Kjaer Global op, een Trend Management & Ideas Consultancy die organisaties voorziet van inspirerende inzichten om hen te helpen trends te begrijpen en nieuw denken te stimuleren om te navigeren wat er gaat komen. In de loop der jaren heeft ze gewerkt met klanten zoals AMA, Amazon, BBC, Dell, Huawei, IKEA, OESO, UNICEF, Volvo, Wired en nog veel meer. Haar boek, The Trend Management Toolkit: A Practical Guide to the Future, werd gepubliceerd door Palgrave Macmillan Business (2014).

ENGLISH
Why curiosity and creativity could lead to a post-corona renaissance.

We have finally come to a point where we (cautiously) dare to look ahead. But what does that future look like for the arts? How do we, as a sector, deal with the threats, but also (and perhaps especially): how do we use everything we have learned and how do we seize the opportunities that will certainly be there?

We don’t have a crystal ball to look into the future, but to somewhat lift the veil on the future, we may have ’the next best thing’. Especially for the NTF PRO days, the Dutch Theater Festival, in collaboration with Cultuurmarketing, invited renowned futurist, entrepreneur and author Anne Lise Kjaer to shine her light on the future of the arts. Anne Lise teaches visionary thinking across a wide range of industries and facilitates a new understanding of the people, society and business of tomorrow. She is a regular media commentator on trends and has been featured on BBC, CNN and Aljazeera. In 2015, she was one of the Huffington Post’s top seven futurists with their predictions for the next decade in technology. In 2020, Forbes named her one of the 50 Leading Female Futurists Shaping the Future.

In her talk, Anne Lise explores why curiosity and creativity are key to navigating the future.

“Art often reflects what is going on in the world. The 2019 Venice Art Biennale was no exception. The theme was: “May You Live in Interesting Times”. Was it a prediction of what was to come? The Nordic Pavilion showed the installation: Weather Report: Forecasting Future – as their answer. The Biennale could very well have had the subtitle: ‘A World in Crisis’.”

Kjaer Global
In 1988, Anne Lise founded Kjaer Global, a Trend Management & Ideas Consultancy that provides organizations with inspiring insights to help them understand trends and encourage new thinking to navigate what’s to come. Over the years she has worked with clients such as AMA, Amazon, BBC, Dell, Huawei, IKEA, OECD, UNICEF, Volvo, Wired and many more. Her book, The Trend Management Toolkit: A Practical Guide to the Future, was published by Palgrave Macmillan Business (2014)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Venster sluiten