Nieuws
7 t/m 17 september 2023 — Amsterdam
NTF
Pro
Search

Mount Average


Julian Hetzel | CAMPO

© Tina Herbots
© Tina Herbots
© Tina Herbots
© Tina Herbots
© Tina Herbots
ma 6 sep
18:00
Compagnietheater
di 7 sep
18:00
Compagnietheater

Grote Zaal | 60 minuten

Voor deze voorstelling zijn er verschillende tijdslots beschikbaar tussen 18:00 uur en 20:50 uur. Je kunt het gewenste tijdslot kiezen bij het kopen van de tickets.

Various time slots are available for this performance between 6:00 PM and 8:50 PM. You can choose the desired time slot when buying the tickets.

Welkom in Mount Average. Julian Hetzel neemt ons mee op een rondleiding door een fabriek. Daar confronteert hij ons met onze ideologieën uit heden en verleden. Standbeelden van dictators en tirannen worden voor onze ogen afgeschuurd en tot pulp gemalen, om ze een zinvolle nieuwe invulling te geven. Een huiveringwekkende en hilarische rondleiding door ons verleden.

De Toneeljury: “Een ambigue en poëtische denkoefening vol actuele aanknopingspunten. De absurditeit van deze voortdurende cyclus wordt geopend door acteur Pitcho Womba Conga, die de toeschouwer in een fenomenale monoloog meeneemt. Kristien De Proost rondt af met een tegelijk huiveringwekkende en hilarische performance.”

Mount Average stelt de verworven rechten, privileges, ideologieën en totalitaire ideeën in de postkoloniale maatschappij in vraag. De clash tussen verleden en heden zorgt voor frictie die stof doet opwaaien. Als toeschouwer wordt je medeplichtig gemaakt aan dit kunstwerk. “Als fabrieksbezoeker die hier wordt uitgedaagd mee te denken en mee te maken, is het vaak een kwestie van onzeker aftasten. Hoe beeld je de toekomst uit, hoe laat je angst zien, en gaandeweg stapelen de vragen zich nog op. Dat is meteen de kracht van deze mooi vormgegeven installatie: ze is nooit eenduidig of activistisch, maar roept keer op keer op tot reflectie. Met een oergeestige apotheose.” – Theaterkrant.

De Toneeljury noemt Hetzel “een unieke stem in het theaterlandschap”. Vorige jaar werd zijn voorstelling All Inclusive geselecteerd voor het festival, een confronterende performance letterlijk gebouwd op oorlogspuin uit Syrië. Hetzels performances zijn pogingen om de wereld te ontrafelen, terwijl hij strategieën probeert aan te reiken om ze te kunnen transformeren. De toekomst ligt in onze handen.

ENGLISH
Welcome to Mount Average. Julian Hetzel takes us on a factory tour. There he confronts us with our past and present ideologies. Statues of dictators and tyrants are being scoured and ground to a pulp before our very eyes to give them a new meaning. A chilling and hilarious tour of our past.

The Dutch Theater jury: “An ambiguous and poetic exercise full of topical clues. The absurdity of this continuous cycle is opened by actor Pitcho Womba Conga with a phenomenal monologue. Kristien De Proost concludes with a simultaneously horrifying and hilarious performance.”

Mount Average questions the acquired rights, privileges, ideologies and totalitarian ideas in postcolonial society. The clash between past and present creates friction that stirs up dust. As a spectator you are made an accomplice to this work of art. “As a factory visitor who is challenged to think along and experience it, it is often a matter of uncertainly exploring. How do you portray the future, how do you show fear, and gradually the questions pile up. Strength of this beautifully designed installation: it is never unambiguous or activist, but calls for reflection time and again, with a primal apotheosis.” – Theaterkrant.

The Theater jury calls Hetzel “a unique voice in the theater landscape”. Last year his performance All Inclusive was selected for the festival, a confrontational performance literally built on war rubble from Syria. Hetzel’s performances are attempts to unravel the world, while trying to offer strategies for transforming it. The future is in our hands.

Met de theaterinstallatie Mount Average neemt Julian Hetzel de relatie tussen macht en kunst onder de loep. Zoals vaak in zijn oeuvre, forceert hij de toeschouwer in een medeplichtige positie en laat het publiek daar vervolgens op reflecteren. Resultaat is een ambigue en poëtische denkoefening vol actuele aanknopingspunten.

De installatie Mount Average roept op tot reflectie.

Mount Average drukt ons met de neus op de actualiteit.

© Tina Herbots
© Tina Herbots
© Tina Herbots

concept en regie Julian Hetzel

spel Kristien De Proost, Lisi Estaras, Pitcho Womba Konga, Jana De Kockere, Simon Baetens
dramaturgie Miguel Angel Melgares
artistiek advies Sodja Lotker
productieleiding en decor Wim Clapdorp
productieassistent Valentine Galeyn
assistent scenografie Pleun Verhees
realisatie kostuums Andrea Kränzlin
techniek Piet Depoortere, Jonas Lambrigts, Jannes Dierynck, Anne Meeussen
productie Ism & Heit Utrecht (NL) i.s.m. CAMPO Gent (BE)
coproductie Frascati Producties (Amsterdam), Standplaats Utrecht, SPRING Festival Utrecht, Schauspiel Leipzig (DE)
met de steun van Fonds Podiumkunsten NL, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, We Are Public, Kickstart Cultuurfonds, Vlaamse Gemeenschap & Stad Gent

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Venster sluiten