Nieuws
7 t/m 17 september 2023 — Amsterdam
NTF
Pro
Search

Sea Wall


Het Nationale Theater

© Koen Veldman
© Koen Veldman
di 7 sep
20:30
ITA

Rabozaal | 40 minuten

LET OP | Voor de voorstellingen in Internationaal Theater Amsterdam volgen wij de bezoekvoorwaarden van ITA. Om voorstellingen in ITA te bezoeken heeft u een geldig Coronatoegangsbewijs nodig. Dit kan een negatieve testuitslag (testbewijs) zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona (herstelbewijs). Deze dient u in de CoronaCheck-app of geprint via CoronaCheck.nl in een QR-code om te zetten. Dan pas heeft u een geldig Coronatoegangsbewijs. Mocht de regelgeving veranderen, dan veranderen wij uiteraard mee.

ATTENTION | For the performances in Internationaal Theater Amsterdam, we follow the visiting regulations of ITA. To visit performances in ITA you need a valid corona ticket. This can be a negative test result (test proof), a vaccination certificate or proof that you have recovered from corona (recovery certificate). You must convert this into a QR code in the CoronaCheck app or print it via CoronaCheck.nl. Only then will you have a valid corona admission ticket. We will go along with any changes the government makes to the regulations.

Sea Wall is een beklemmende monoloog van de Britse schrijver Simon Stephens, gespeeld in het Engels zonder boventiteling. Boafo speelt een man die door een wrede speling van het lot zijn dochter verliest en hardop zoekt naar nieuw houvast. Een onpeilbaar verdriet krijgt woorden.

“In Sea Wall maakt acteur Emmanuel Ohene Boafo een onpeilbaar verdriet invoelbaar. Een moedige, haast ondoenlijke poging die door merg en been gaat. Sea Wall slaat diepe wonden maar blijft hints van hoop en liefde vinden.”, schrijft de Toneeljury.

Alex is een succesvol fotograaf die met vrouw en dochtertje in het hart van London woont. Regelmatig bezoeken zij haar vader aan de Franse kust. Hoewel ze in heel verschillende werelden leven krijgen Alex en zijn schoonvader een warme band. Ze voeren gesprekken over bier, fotografie en God. Maar dan gebeurt er iets onomkeerbaars.

“Een wonder van vertelkunst. De acteur praat tegen het publiek alsof hij het tegen een vriend heeft. Eerst denk je: waar gaat dit over? Maar geleidelijk sluipt er een spanning in het verhaal. Je voelt aan dat er iets heel ergs staat te gebeuren. Daar doet Boafo’s glimlach niets aan af. Sterker nog, als het volle drama zich eindelijk ontvouwt, dan blijkt het helemaal geen lach te zijn, maar een ingehouden, verwrongen schreeuw. Verpletterend.” – Theaterkrant.

ENGLISH
Sea Wall
is a haunting monologue by British writer Simon Stephens, spoken in English without surtitles. Boafo plays a man who loses his daughter by a cruel twist of fate and searches for new support. An unfathomable sadness put into words.

“In Sea Wall, actor Emmanuel Ohene Boafo makes an unfathomable sadness palpable. A brave, almost impossible attempt that goes right to the bone. Sea Wall inflicts deep wounds but continues to find hints of hope and love,” the Dutch Theatre judges write.

Alex is a successful photographer who lives in the heart of London with his wife and daughter. They regularly visit her father on the French coast. Although they live in very different worlds, Alex and his father-in-law develop a warm bond. They have conversations about beer, photography and God. But then something irreversible happens.

“A marvel of storytelling. The actor talks to the audience as if he were talking to a friend. What is this about? you think at first. But gradually a tension creeps into the story. You sense that something very bad is about to happen – Boafo’s smile doesn’t change that. In fact, when the full drama finally unfolds, it turns out not to be a laughing matter at all, but a suppressed, twisted scream.” – Theaterkrant.

In Sea Wall maakt acteur Emmanuel Ohene Boafo een onpeilbaar verdriet invoelbaar. Soms is zijn spel beheerst en gedoseerd, dan ineens zonder enig inhouden. Sea Wall slaat diepe wonden maar blijft hints van hoop en liefde vinden. Een moedige, haast ondoenlijke poging die door merg en been gaat.

Verpletterend.

De performance van Ohene Boafo is qua sfeer en muzikaliteit van taal prachtig, je kunt ernaar luisteren als naar een muziekstuk voor één stem.

Door de aanvankelijk opgeruimde toon van zijn personage Alex […] treft Ohene Boafo zijn publiek met de dramatische omslag in zijn verhaal vol in de maag.

© Koen Veldman
© Koen Veldman

script Simon Stephens

regisseur Erik Whien
performer Emmanuel Ohene Boafo
dramaturg Martine Manten
kostuums Lotte Goos

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Venster sluiten