5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam
V.l.n.r.: Matthijs, Matu, Bente, Laura, Jasmijn, Lottie

Reporters

Speciaal voor Nieuwe Grond doen zes masterstudenten Dramaturgie van de UvA verslag van de verschillende programma’s. Wat valt ze op? Hoe denken ze over de toekomst van de podiumkunsten? Volg hun bevindingen, inzichten en conclusies via Facebook en via deze website.

Wie zijn ze?
Dramaturgen begeven zich op het grensvlak tussen wetenschap en kunst: enerzijds zijn zij kritische mededenkers bij theatermaakprocessen en artistiek beleid, anderzijds zijn zij wetenschappelijk onderzoeker van de theaterpraktijk. Vaak is een dramaturg adviseur en medemaker in de productie van een theatervoorstelling en fungeert hierbij als ‘sparring partner’ van de regisseur. Tot de kerntaken van een dramaturg behoren onderzoek en reflectie vanuit een kritisch, flexibel en sociaal perspectief.

Zo’n reflectie staat nu centraal bij de verslaglegging van de activiteiten van Nieuwe Grond.

Ontmoet de reporters

v.l.n.r.: Matthijs, Matu, Bente, Laura, Jasmijn, Lottie
V.l.n.r.: Matthijs van Maltha, Matu Mol, Bente van Arkel, Laura Schomaker, Jasmijn van Wijnen, Lottie Bakker